Search form

ลูก๋า 1:32

32ลูก​คน​นั้น​จะ​เป๋นใหญ่ กับ​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด พระเจ้า​จะ​ตั้ง​หื้อ​พระองค์​เป๋น​กษัตริย์​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​กษัตริย์​ดาวิด​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​ต้าน