Search form

ลูก๋า 1:36

36ฟัง​เน่อ เอลีซาเบธ​ญาติ​ของ​เจ้า​เถิงแม้​นาง​เฒ่า​แล้ว ก็​ยัง​จะ​มี​ลูก​ป้อจาย คน​ตังหลาย​ถือ​ว่า​นาง​เป๋น​หมัน แต่​ก็​ยัง​ต๊อง​ได้​หก​เดือน​แล้ว