Search form

ลูก๋า 1:38

38มารีย์​จึง​ว่า “ข้าเจ้า​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า ขอ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ว่า​นั้น​เต๊อะ” แล้ว​ทูตสวรรค์​นั้น​ก็​จาก​นาง​ไป