Search form

ลูก๋า 1:58

58ญาติ​ปี้น้อง​กับ​หมู่​จาวบ้าน​ของ​นาง​ได้ยิน​ว่า​พระเจ้า​ได้​แสดง​ความ​เมตต๋า​อย่าง​ยิ่งใหญ่​ต่อ​นาง ก็​ปา​กั๋น​จื้นจมยินดี​ตวย