Search form

ลูก๋า 1:59

59เมื่อ​หละอ่อน​เกิด​ได้​แปด​วัน หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​มา​ฮ่วม​ใน​พิธี​สุหนัต​ของ​หละอ่อน​หน้อย แล้ว​จะ​ใส่​จื้อ​หละอ่อน​นั้น​ว่า​เศคาริยาห์​เหมือน​จื้อ​ของ​ป้อ