Search form

ลูก๋า 1:6

6เขา​ตึง​สอง​คน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กับ​กฎเก๋ณฑ์​ของ​พระเจ้า​ตึง​หมด​ได้​อย่าง​บ่มี​ตี้​ติ​เลย กับ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม