Search form

ลูก๋า 1:69

69พระองค์​ได้​หื้อ​ผู้จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ตี้​มี​ฤทธิ์​เกิด​มา

ใน​เจื๊อสาย​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์