Search form

ลูก๋า 1:80

80หละอ่อน​หน้อย​คน​นั้น​ก็​ใหญ่​ขึ้น กับ​เข้มแข็ง​ตาง​จิตวิญญาณ​นัก​ขึ้น ต้าน​ก็​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​จ๋น​เถิง​วัน​ตี้​ต้าน​เผย​ตั๋ว​ต่อ​หน้า​จาว​อิสราเอล