Search form

ลูก๋า 10:1

สาวก​เจ็ด​สิบ​สอง​คน​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี

1เมื่อ​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นั้น​ล่วง​ป๊น​ไป​แล้ว พระเยซู​ก็​ตั้ง​สาวก​แหม​เจ็ด​สิบ​สอง​คน​ ใจ๊​เขา​ออก​ไป​เป๋น​กู้ๆ หื้อ​ล่วงหน้า​ไป​ก่อน​พระองค์ เข้า​ไป​ใน​เมือง​กับ​หมู่บ้าน​ต่างๆ ตี้​พระองค์​จะ​ไป