Search form

ลูก๋า 10:11

11‘แม้แต่​ขี้ฝุ่น​ใน​เมือง​ของ​หมู่​เจ้า​ตี้​ติด​ตี๋น​หมู่​เฮา หมู่​เฮา​ก็​จะ​ปั๊ด​ออก​เปื้อ​แสดง​เถิง​ก๋าน​บ่ยอมฮับ​หมู่​เจ้า แต่​หมู่​เจ้า​จง​เข้าใจ๋​ข้อความ​นี้​เต๊อะ คือ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ใก้​มา​แผว​แล้ว’