Search form

ลูก๋า 10:16

16พระเยซู​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “คน​ตี้​ฟัง​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้​ฟัง​เฮา คน​ตี้​บ่ยอมฮับ​ต้าน​ตังหลาย ก็​บ่ยอมฮับ​เฮา คน​ตี้​บ่ยอมฮับ​เฮา​ก็​บ่ยอมฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา”