Search form

ลูก๋า 10:17

สาวก​เจ็ด​สิบ​สอง​คน​ปิ๊ก​มา​รายงาน

17หมู่​สาวก​เจ็ด​สิบ​สอง​คน​นั้น​ก็​ปิ๊ก​มา​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี บอก​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า แม้​แต่​หมู่​ผี หมู่​เฮา​ก็​บังคับ​โดย​นาม​ของ​พระองค์​ได้”