Search form

ลูก๋า 10:2

2พระองค์​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “มี​คน​นัก​ตี้​พร้อม​จะ​ฮับ​เจื้อ​เหมือน​ข้าว​เหลือง​เต๋ม​โต้ง แต่​คนงาน​ตี้​จะ​เกี่ยว​นั้น​ยัง​มี​หน้อย​ล้ำ​ไป ย้อน​จาอั้น​หื้อ​จ้วย​กั๋น​อ้อนวอน​ขอ​พระเจ้า​ผู้​เผียบ​เหมือน​เจ้า​ของ​นา หื้อ​ส่ง​คนงาน​มา​เปื้อ​จ้วย​กั๋น​เกี่ยว​พืช​ผล​ของ​พระองค์​ตวย