Search form

ลูก๋า 10:24

24เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​กับ กษัตริย์​หลาย​องค์​ใค่​หัน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​หัน แต่​ก็​บ่เกย​หัน ใค่​ได้ยิน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​ได้ยิน แต่​ก็​บ่เกย​ได้ยิน”