Search form

ลูก๋า 10:35

35แจ้ง​เจ๊า​มา​เมื่อ​จะ​ไป​ต่อ​แหม จาว​สะมาเรีย​คน​นั้น​ก็​เอา​สตางค์​สอง​เดนาริอัน​หื้อ​เจ้า​ของ​โรงแรม​ไว้ บอก​ว่า ‘ฮักษา​เขา​เต๊อะ สตางค์​ตี้​ต้อง​เสีย​นัก​เหลือ​นี้ เมื่อ​เฮา​ปิ๊ก​มา​จะ​เตื่อม​หื้อ​แหม’ ”