Search form

ลูก๋า 10:38

พระเยซู​อยู่​บ้าน​มารธา​กับ​มารีย์

38เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก่ำลัง​เตียวตาง​ต่อ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​นั้น ก็​เข้า​ไป​ตี้​หมู่​บ้าน​นึ่ง มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​จื้อ​มารธา ต้อนฮับ​พระองค์​ไว้​ตี้​เฮือน​ของ​นาง