Search form

ลูก๋า 10:7

7จง​ย้าง​อยู่​ใน​เฮือน​นั้น​กิ๋น​ดื่ม​ของ​ตี้​เขา​หื้อ​นั้น ย้อน​ว่า​คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​ก็​สมควร​จะ​ได้ฮับ​ก้า​จ้าง บ่ถ้า​ย้าย​จาก​เฮือน​นี้​ไป​อยู่​เฮือน​ปู๊น