Search form

ลูก๋า 10:9

9จง​ฮักษา​คน​ป่วย​ใน​เมือง​นั้น​หื้อ​หาย​ป่วย เวลา​ฮักษา​คน​ป่วย​ก็​หื้อ​สอน​หมู่​เขา​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ใก้​เข้า​มา​แผว​แล้ว