Search form

ลูก๋า 11:1

พระเยซู​สอน​เรื่อง​ก๋าน​อธิษฐาน

1มี​วัน​นึ่ง​พระเยซู​อธิษฐาน​อยู่​ใน​ตี้​แห่ง​นึ่ง เมื่อ​อธิษฐาน​จบ​แล้ว​สาวก​คน​นึ่ง​บอก​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ ขอ​สอน​หมู่​เฮา​อธิษฐาน เหมือน​ตี้​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​สอน​สาวก​ของ​เขา​พ่อง”