Search form

ลูก๋า 11:11-12

11-12มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ป้อ ถ้า​ลูก​ขอ​ป๋า​จะ​เอา​งู​ปิ๊ด​หื้อ​แตน​กา ถ้า​ขอ​ไข่​จะ​เอา​แมงป่อง​หื้อ​เขา​กา 13ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​คน​บาป​ก็​ยัง​ฮู้จัก​เอา​ของ​ดีๆ หื้อ​ลูก แล้ว​นัก​เหลือ​นั้น พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​จะ​บ่หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​คน​ตี้​ขอ​จาก​พระองค์​กา”