Search form

ลูก๋า 11:29

เรื่อง​คน​ซอบ​เซาะ​หา​ก๋าน​อัศจ๋รรย์

29เมื่อ​คน​ปา​กั๋น​มา​นัก​ขึ้น​แหม พระองค์​ก็​อู้​ว่า “คน​สมัย​นี้​เป๋น​คน​บ่ดี มี​ก้า​ผ่อ​หา​หมายสำคัญ​เต้าอั้น แต่​เฮา​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​หัน​เน่อ นอก​จาก​หมายสำคัญ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​โยนาห์​เต้าอั้น