Search form

ลูก๋า 11:30

30ย้อน​ว่า​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​โยนาห์​ได้​เป๋น​หมายสำคัญ​หื้อ​จาว​เมือง​นีนะเวห์​ฮู้​ว่า พระเจ้า​ได้​ส่ง​เขา​ไป ก็​เหมือน​กั๋น​กับ​สิ่ง​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​บุตรมนุษย์​ก็​เป๋น​หมายสำคัญ​หื้อ​คน​ใน​สมัย​นี้​ฮู้