Search form

ลูก๋า 11:37

พระเยซู​ติเตี๋ยน​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์

37เมื่อ​พระองค์​อู้​เสร็จ​แล้ว มี​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ฟาริสี​เจิญ​พระองค์​ไป​กิ๋น​ข้าว​ตวย​กั๋น​ตี้​บ้าน พระองค์​ก็​เข้า​ไป​แล้ว​นั่ง​ลง​กิ๋น​ตวย​กั๋น