Search form

ลูก๋า 11:4

4ขอ​โผด​ยก​โต้ษ​บาป​ของ​ข้า​พระองค์​ตังหลาย เหมือน​ข้า​พระองค์​ยกโต้ษ​หื้อ​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ต่อ​ข้า​พระองค์​นั้น ขอ​บ่หื้อ​ปา​ข้า​พระองค์​ตังหลาย เข้า​ไป​หา​ก๋าน​ลองใจ๋’ ”