Search form

ลูก๋า 11:46

46พระองค์​ก็​บอก​เขา​ว่า “ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​หมู่​ผู้​ชำนาญ​บท​บัญญัติ​ตวย ย้อน​หมู่​เจ้า​ตั้ง​กฎ​ตี้​ยากๆ หื้อ​คน​ตังหลาย​แบก​ไว้ แต่​หมู่​เจ้า​นั้น​ก็​บ่ยอม​จ้วย​จิ​สัก​หน้อย