Search form

ลูก๋า 12:1

กำ​เตื๋อน​เรื่อง​ความ​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด​ของ​หมู่​ฟาริสี

1กำ​นั้น​มี​คน​นัก​เป๋น​ปันๆ คน​มา​จุมนุม​ยัด​กั๋น​อยู่ พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก่อน​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​จง​หละวัง​เจื๊อฟู​ของ​หมู่​ฟาริสี คือ​ความ​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด