Search form

ลูก๋า 12:11

11“เมื่อ​หมู่​ต้าน​ถูก​ปา​ไป​ตัดสิน​โต้ษ​ใน​ธรรมศาลา กาว่า​ต่อหน้า​เจ้าเมือง​กาว่า​ผู้​มี​อำนาจ​ตัดสิน บ่ต้อง​ฮ้อนอก​ตกใจ๋​ว่า​จะ​ตอบ​จาใด​จะ​อู้​จาใด