Search form

ลูก๋า 12:3

3ย้อน​จาอั้น​กู้​สิ่ง​ตี้​ต้าน​อู้​ใน​ตี้​มืด คน​จะ​ได้ยิน​ใน​ตี้​แจ้ง กับ​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ซูบซาบ​ตี้​หู​ใน​ห้อง​ส่วน​ตั๋ว จะ​มี​คน​เอิ้น​บอก​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก