Search form

ลูก๋า 12:30

30ย้อน​ว่า​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​ใคว่​โลก​เซาะ​หา​สิ่ง​หมู่​นี้ แต่​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า​สิ่ง​หมู่​นี้​จ๋ำเป๋น​สำหรับ​ต้าน