Search form

ลูก๋า 12:33

33ต้าน​ตังหลาย​จง​ขาย​ของ​ตี้​มี​อยู่ แล้ว​แจก​หื้อ​คน​ตุ๊ก หื้อ​แป๋ง​ถง​สตางค์​ตี้​บ่มี​วัน​ปุด คือ​มี​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​ใน​สวรรค์​ตี้​บ่ฮู้จัก​หมด ตี้​ขโมย​ก็​บ่เข้า​มา​ใก้ แมง​ก็​บ่มา​ขบ​กิ๋น