Search form

ลูก๋า 12:37

37คน​ฮับใจ๊​ตี้​นาย​มา​ปะ​ว่า​ก่ำลัง​รอ​ถ้า​อยู่​ก็​เป๋น​สุข เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า นาย​จะ​แต่งตั๋ว​เป๋น​คน​ฮับใจ๊ แล้ว​หื้อ​คน​ฮับใจ๊​นั่ง​กิ๋น​ข้าว นาย​จะ​ยก​ข้าว​มา​หื้อ​กิ๋น