Search form

ลูก๋า 12:38

38ถ้า​นาย​ปิ๊ก​มา​ปะ​ว่า​คน​ฮับใจ๊​ยัง​รอ​ถ้า​อยู่ หมู่​เขา​ก็​จะ​เป๋น​สุข แม้​ว่า​จะ​เป๋น​เวลา​เตี้ยงคืน กาว่า​ใก้​แจ้ง​แล้ว​ก็​ต๋าม