Search form

ลูก๋า 12:48

48แต่​คน​ตี้​บ่ฮู้ แล้ว​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​สมควร​จะ​ถูก​เฆี่ยน ก็​จะ​ถูก​เฆี่ยน​หน้อย ใผ​ได้ฮับ​นัก ก็​จะ​ต้อง​หื้อ​นัก ใผ​ได้ฮับ​ความ​ไว้วางใจ๋​นัก​ก็​จะ​ต้อง​ฮับผิดชอบ​นัก