Search form

ลูก๋า 12:49

พระเยซู​เป๋น​เหตุ​หื้อ​แตก​แยก​กั๋น

49“เฮา​มา​เปื้อ​จะ​หื้อ​ไฟ​แห่ง​ก๋าน​ตัดสิน​เกิด​ขึ้น​ใน​โลก เฮา​ก็​ใค่​หื้อ​ไฟ​นั้น​ลุก เปื้อ​ก๋านงาน​เฮา​จะ​ได้​สำเร็จ