Search form

ลูก๋า 12:54

54พระเยซู​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​แหม​ว่า “เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เมฆ​ดำ​บน​ต๊องฟ้า​ตัง​วันตก ต้าน​ก็​อู้​ตันที​ว่า ‘ฝน​จะ​ตก​แล้ว’ ก็​เป๋น​จาอั้น​แต๊