Search form

ลูก๋า 12:58

58ถ้า​ต้าน​ก่ำลัง​เตียว​ไป​ศาล​กับ​คน​ตี้​จะ​ฟ้อง​ต้าน หื้อ​อุตส่าห์​หา​ตาง​ตี้​จะ​ตกลง​กั๋น​ได้​เมื่อ​ยัง​บ่ตัน​ไป​เถิง​ศาล​เตื้อ กั๋ว​ว่า​เขา​จะ​บังคับ​ต้าน​ไป​หา​ผู้​พิพากษา ผู้​พิพากษา​ก็​จะ​ส่ง​ต่อ​หื้อ​นายกุมคอก นายกุมคอก​ก็​จะ​เอา​ต้าน​ไป​ขัง​คอก​ไว้​เหีย