Search form

ลูก๋า 13:14

14แต่​นาย​ธรรมศาลา​โขด​ตี้​พระเยซู​ฮักษา​โรค​ใน​วัน​สะบาโต จึง​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า “มี​หก​วัน​ตี้​หื้อ​เยียะ​ก๋าน​ได้ ใน​หก​วัน​นั้น​หื้อ​มา​ฮักษา​โรค​เต๊อะ แต่​ใน​วัน​สะบาโต​ขอ​ย้าง​ก่อน”