Search form

ลูก๋า 13:16

16แม่ญิง​คน​นี้​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​อับราฮัม เขา​ถูก​ซาต๋าน​เยียะ​หื้อ​เป๋น​โรค​มา​สิบ​แปด​ปี๋​แล้ว บ่สมควร​เตื้อ​กา​ตี้​นาง​จะ​มี​อิสระ​ใน​วัน​สะบาโต”