Search form

ลูก๋า 13:19

19ก็​เผียบ​เหมือน​เม็ด​มัสตาร์ด​เม็ด​นึ่ง​ตี้​คน​นึ่ง​เอา​ไป​ปูก​ไว้​ใน​สวน​ของ​เขา งอก​ออก​มา​แล้ว ก็​เป๋น​ต้น​ใหญ่​จ๋น​นก​มา​แป๋ง​ฮัง​บน​กิ่ง​ของ​เก๊า​นั้น​ได้”