Search form

ลูก๋า 13:22

ปะตู๋​กีด

22ต๋อน​ตี้​พระองค์​ก่ำลัง​เตียวตาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม พระเยซู​ก็​แอ่ว​ไป​ต๋าม​บ้าน​ต๋าม​เมือง​ต่างๆ สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย​ตวย