Search form

ลูก๋า 13:24

24พระองค์​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​จง​พยายาม​เข้า​ไป​ตาง​ปะตู๋​กีดๆ เน่อ เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า มี​คน​นัก​ฮิ​จะ​เข้า​ไป​ก็​เข้า​บ่ได้