Search form

ลูก๋า 13:27

27เจ้า​ของ​บ้าน​ก็​ตอบ​ว่า ‘เฮา​บ่ฮู้จัก​หมู่​เจ้า​ว่า​เป๋น​ใผ ลุก​ตี้​ไหน​มา เจ้า​ผู้​เยียะ​บ่ดี​ตังหลาย จง​ไป​หื้อ​ป๊น​หน้า​เฮา​เหีย​เต๊อะ’