Search form

ลูก๋า 13:28

28“เมื่อ​นั้น​ต้าน​ตังหลาย​จะ​หัน​อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ กับ​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตังหลาย​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า แต่​ตั๋ว​ต้าน​จะ​ถูก​ขับ​ไล่​หื้อ​ไป​อยู่​ตัง​นอก แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ไห้​หุย​ขบ​เขี้ยว​เกี๊ยว​กาง​อย่าง​เจ็บ​ปวด