Search form

ลูก๋า 13:32

32พระองค์​จึง​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ไป​บอก​หมาไน​ตั๋ว​นั้น​เน่อ​ว่า เฮา​ไล่​ผี​ออก​กับ​ฮักษา​โรค​ใน​วัน​นี้​กับ​วัน​พูก แล้ว​ใน​วัน​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด​ไว้ เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​สำเร็จ