Search form

ลูก๋า 13:4

4กาว่า​สิบ​แปด​คน​นั้น​ลอ ตี้​หอ​คอย​เมือง​สิโลอัม​โก้น​เต๋ง​หมู่​เขา​ต๋าย ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​ว่า​หมู่​เขา​เป๋น​คน​บาป​นัก​เหลือ​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​กา