Search form

ลูก๋า 13:7

7เขา​ก็​บอก​คน​เยียะ​สวน​องุ่น​ว่า ‘ผ่อ​ลอ​เฮา​มา​เซาะ​หน่วย​บ่าเดื่อ​เก๊า​นี้​สาม​ปี๋​แล้ว บ่หัน​มี​สัก​หน่วย ฟัน​ขว้าง​เหีย​เต๊อะ ละ​ไว้​ก็​เติ้ก​สวน​บ่ดาย’