Search form

ลูก๋า 14:1

ฮักษา​โรค​ใน​วัน​สะบาโต

1ใน​วัน​สะบาโต​วัน​นึ่ง พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​ของ​ผู้​นำ​คน​นึ่ง​ของ​หมู่​ฟาริสี​เปื้อ​จะ​กิ๋น​ข้าว คน​ตี้​หั้น​ถ้า​ผ่อ​ว่า พระองค์​จะ​เยียะ​ก๋าน​ใน​วัน​สะบาโต​ก่อ