Search form

ลูก๋า 14:10

10เมื่อ​ต้าน​ได้ฮับ​เจิญ ถ้า​ไป​แผว​บ้าน​ตี้​จัด​งาน​แล้ว หื้อ​เซาะ​ตี้​นั่ง​ตี้​ต่ำ​ตี้​สุด​ก่อน ถ้า​เจ้าภาพ​มา​บอก​ต้าน​ว่า ‘เปื้อน​เหย เจิญ​ต้าน​ไป​นั่ง​ตี้​ดี​เหลือ​นี้​เต๊อะ’ ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​ต่อหน้า​คน​ตังหลาย​ตี้​นั่ง​ตวย​กั๋น​หั้น