Search form

ลูก๋า 14:12

12แล้ว​พระเยซู​อู้​กับ​เจ้าภาพ​ว่า “เมื่อ​ต้าน​จะ​จัด​งาน​เลี้ยง จะ​เป๋น​เมื่อ​วัน​ก็​ดี เมื่อ​ค่ำ​ก็​ดี บ่ถ้า​เจิญ​ก้า​เปื้อน​เดียว​เสี่ยว​กั๋น กาว่า​เจิญ​ญาติ​ปี้น้อง กาว่า​เปื้อน​บ้าน​ตี้​ร่ำรวย​เต้าอั้น ย้อน​หมู่​นั้น​ก็​จะ​เจิญ​ต้าน​เป๋น​ก๋าน​ส้าย​มื้อ​กั๋น