Search form

ลูก๋า 14:26

26“ถ้า​คน​ใด​มา​หา​เฮา​แล้ว​ฮัก​เฮา​หน้อย​เหลือ​ป้อ แม่ ลูก เมีย ญาติ กับ​ปี้น้อง แม้แต่​จีวิต​ตั๋ว​เก่า​นัก​เหลือ​เฮา จะ​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​บ่ได้